Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El 15 de març arrenca la convocatòria d’ajuts a la digitalització amb fons europeus

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat en el BOE de 26 de febrer de 2022 la convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització en el marc dels fons europeus ‘Next Generation’. El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona ja va informar els agremiats, mitjançant una circular, sobre les bases reguladores d’aquestes ajudes.

En una nova circular, el Gremi indica que aquesta convocatòria té per finalitat millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i tenen la consideració de subvenció directa que consistiran en disposicions dineràries per a empreses del Segment I: entre 10 i 49 treballadors. Podran destinar-se així mateix aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional.

El beneficiari haurà d’emprar l’ajuda concedida, el dret de cobrament de la qual es denomina «bo digital», en la contractació d’una o diverses solucions de digitalització formalitzant per a això Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no podrà fer-se efectiu fins que l’Agent Digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, present el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificada la subvenció.

Catàleg de digitalitzadors

A partir del pròxim 10 de març es publicarà el «catàleg de digitalitzadors», amb els primers agents digitalitzadors adherits al programa, en la web oficial www.acelerapyme.es. El termini d’adhesió per a ser agent digitalitzador estarà obert durant tota la vigència del programa Kit Digital, per la qual cosa aquest catàleg s’anirà ampliant segons es vagin resolent les sol·licituds d’adhesió.

El termini de presentació de sol·licituds a la seu electrònica de www.red.es serà des del 15/03/2022 a les 11:00 hores fins al 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores. Aquest termini conclouria abans si s’esgotés el crèdit pressupostari establert. És requisit indispensable disposar de Certificat Digital /Cl@ve.

Els agremiats interessats en demanar aquest ajut o que desitgin ampliar la informació, poden contacteu amb la Sra. Vanessa Molina, del Departament de secretaria del Gremi, per mail a v.molina@gremipa.com o per telèfon al 93-487 18 18.

Noticies relacionades

Amb el suport de: