Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

«El consumidor té dret a disposar de la informació dels productes i és obligació de l’establiment facilitar-li»

Entrevista a Elisa Soto, assessora tècnica en matèria d’higiene i seguretat alimentària del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona

Quin és actualment el marc normatiu als punts de venda de les fleques?

A grans trets i simplificant molt, el sector es troba regulat, per una banda, pel Reial Decret 308/2019, pel qual s’aprova la Norma de Qualitat del Pa, on es regulen aspectes com les denominacions dels productes, les mencions de caràcter voluntari que es poden emprar, el contingut màxim en sal, etc… I per una altra, tenim el Reglament (CE) núm. 852/2004, on queden recollits els requisits que han de complir els establiments en matèria d’higiene i seguretat alimentària, i que contemplen les instal·lacions, equips, pràctiques de manipulació i els plans d’autocontrol.

Què ha de tenir en compte una fleca en els àmbits de l’etiquetatge i la seguretat alimentària, amb el punt de venda?

És important recordar que el consumidor té dret a disposar de la informació dels productes, per tant, és obligació de l’establiment poder-li facilitar, tant en la denominació dels productes com en la informació relativa a productes que puguin contenir al·lèrgies i intoleràncies, independentment del format de venda. En relació amb la seguretat alimentària, cal complir amb els plans d’autocontrol aplicant-los tant en els locals i equipaments així com evidenciant la seva complementació documental.

“La formació és fonamental en la correcta aplicació dels plans d’autocontrol”

Quins són els aspectes que s’han de tenir més en compte en un punt de venda per no incórrer en irregularitats sancionables?

Òbviament, cal complir amb tota la normativa vigent, tenint cura que es porten a terme bones pràctiques d’higiene i manipulació, què poden comprometre la innocuïtat dels aliments i, per tant, la salut dels nostres clients, que és el pitjor escenari en el qual es pot trobar un establiment alimentari. Quins aspectes ha de millorar la fleca en aquest àmbit? Un aspecte que cal millorar pel que fa a les instal·lacions és la dotació correcta dels punts de rentat de mans i el seu ús per part del personal. El rentat de mans és una operació bàsica d’higiene què en molts casos no es fa per manca de formació del personal, que darrerament té una alta rotació. Però potser és més freqüent veure que el rentat de mans no es pot fer adequadament, ja sigui per manca de rentamans amb aixetes d’accionament no manual, de sabó i/o de paper I/o d’aigua calenta.

Un altre punt a millorar seria l’aplicació dels plans d’autocontrol, sobretot portar registres i el compliment del pla de control d’al·lèrgens i la traçabilitat; tot el que fa referència a la identificació i a la informació facilitada al consumidor es fa molt feixuc pels establiments. Però hi ha una eina fonamental que és la formació!

Quin és el paper de la formació del personal en aquest àmbit?

La formació és fonamental per a tot el personal, des de gerència fins als operaris, cadascú en el seu àmbit. Els responsables del negoci han de facilitar recursos humans, econòmics i/o materials per poder aplicar correctament els plans d’autocontrol, tant a nivell documental com pràctic. El personal manipulador ha d’anar reciclant-se en matèria de manipulació d’aliments per canviar hàbits higiènics incorrectes que es van consolidant en el dia a dia i per conèixer les novetats que es van produint en el sector.

 

Noticies relacionades

Amb el suport de:

Amb el suport de: