Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Govern espanyol elimina temporalment l’IVA del pa (tot el que has de saber)

El Govern espanyol ha aprovat una sèrie de mesures anticrisi destinades a reduir la inflació al primer semestre de 2023, entre les quals es troba l’eliminació de l’IVA d’alguns productes bàsics alimentaris, com el pa.

El paquet, aprovat en Consell de Ministres, inclou mesures amb un impacte econòmic d’uns 45.000 milions d’euros, entre els quals es troba l’eliminació de l’IVA durant els primers sis mesos d’aquest nou any dels aliments de primera necessitat, és a dir, el pa, la farina, la llet, el formatge, els ous, les fruites, les verdures, les hortalisses, els llegums, els tubercles i els cereals, que era del 4% i del 10%. Així mateix, l’oli i la pasta passaran de tenir un 10% a un 5% d’IVA.

A més, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat el manteniment de la rebaixa de l’IVA sobre l’electricitat del 10% al 5%, la suspensió de l’impost de generació i la limitació al mínim que permet Europa el tribut sobre l’electricitat. No obstant això, el descompte dels 20 cèntims per litre en gasolina i dièsel desapareixerà per a particulars i només es mantindrà per a professionals (camioners, transportistes i personal del sector primari com agricultors i pescadors).

En què consisteix?

Així doncs, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023, s’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  • Les farines panificables.
  • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  • Els formatges.
  • Els ous.
  • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubèrculs i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà del 4% a partir del dia 1 de maig de 2023, en el cas que la tassa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada el mes d’abril, sigui inferior al 5,5%.

També s’aplicarà el tipus del 5% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentàries. En aquest cas, si la tassa interanual de l’inflació subjacent del mes de març de 2023, publicada a l’abril, és inferior al 5,5%, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir de l’1 de maig.

Cal recordar que l’aplicació dels tipus esmentats és en funció del producte i no del destinatari. En conseqüència, a totes les vendes de pa comú es repercutirà un IVA del 0%, i les factures que us remetin els vostres proveïdors per les compres les productes relacionats anteriorment portaran un IVA suportat del 0% o del 5% segons correspongui a cada producte.

Definició de Pa Comú

Per determinar a quins productes s’haurà d’aplicar el nou tipus d’IVA del 0% caldrà atendre a la definició de pa comú que s’incorpora a la Norma de Qualitat del Pa (Reial Decret 308/2019, de 26 de abril), que estableix:

Definició de pa. Pa, sense cap altre qualificatiu, és el producte resultant de la cocció d’una massa obtinguda per la mescla de farina i aigua, amb addició de sal o sense, fermentada amb l’ajuda de llevat de panificació o massa mare. Addicionalment, es poden incorporar a la massa de pa els ingredients que enumera aquesta norma i explicades a la circular enviada pel Gremi de Flequrs de la província de Barcelona el passat 28 de desembre.

Per a més informació al respecte, podeu contactar amb el departament de secretaria del Gremi al telèfon 93-487 18 18 o per mail a secretaria@gremipa.com.

Accedeix al text íntegre de la Norma de Qualitat del Pa, clicant aquí.