Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Gremi segueix informant vers els canvis normatius sobre la mascareta a centres de treball i botigues

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona continua informant els agremiats del Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La norma, que va entrar en vigor el 20 d’abril i de la que ja va informar el Gremi en el que toca a fleques i establiments comercials, deixa sense efecte les previsions que es contenien en les anteriors normes.

ÚS DE LA MASCARETA A CENTRES DE TREBALL I BOTIGUES

En l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de mascareta. Els establiments comercials tampoc estan inclosos entre els llocs que la norma preveu com d’ús obligatori de la mascareta.

No obstant això, el Reial Decret ha establert que d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals podran determinar les mesures preventives adequades que hagin d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivés de la referida avaluació de riscos laborals.

És a dir, l’obligatorietat de l’ús de les mascaretes als centres de treball dependrà de la determinació que es faci per part de les empreses de prevenció de riscos laborals atenent als riscos de cada empresa i del lloc de treball.

Consultada l’empresa de prevenció de riscos laborals col·laboradora del Gremi, el criteri general, sempre que no es pugui garantir la resta de mesures per minimitzar contagis –distància interpersonal mínima d’1,5 metres i adequada ventilació-, seria el de mantenir l’OBLIGATORIETAT de l´ús de les mascaretes per al personal de les empreses en els següents casos:
– Dins dels centres de treball i oficines, menys quan la persona treballadora estigui ubicada al seu lloc de feina sense mobilitat i es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m i garantir la ventilació adient de l’espai.
– En qualsevol espai tancat obert al públic, com són els establiments comercials minoristes (fleques). Per tant, seria obligatori l’ús de mascareta per part del personal de venda al públic.

En qualsevol cas, l’empresa haurà de justificar l’ús de la mascareta quan la resta de mesures per minimitzar els contagis –ventilació i distancia- no es puguin aplicar.

«En aquest sentit, us recomanem aplicar el principi de prudència i sentit comú, i que contacteu amb les vostres respectives empreses de prevenció de riscos laborals que us donaran les indicacions adequades. Davant del dubte recomanem mantenir l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per al personal laboral de l’empresa als interiors dels centres de treball i botigues, tot comunicant aquesta decisió a les persones treballadores», assenyala el Gremi.

Finalment, «des del Gremi lamentem la indefinició d’aquesta norma que, un cop més, trasllada la responsabilitat de l’aplicació de les mesures a les empreses quan es tracta d’una qüestió de salut pública i no d’un risc laboral, en lloc d’haver adoptat una norma clara i concreta que evités els conflictes en el si de les empreses i dels serveis de prevenció. Desitgem que com més aviat millor es publiqui una resolució que posi fi i aclareixi quan i en quines situacions l’ús de les mascaretes és obligatori en l’entorn laboral», assenyala.

Per ampliar la informació, els agremiats poden contactar amb el departament de Secretaria del Gremi, per mail a secretaria@gremipa.com o per telèfon al 93-487 18 18.