Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Gremi informa sobre els canvis en l’obligatorietat de la mascareta a fleques i establiments comercials

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona ha informat els agremiats del Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Les mesures més destacades són:

Es manté l’OBLIGATORIETAT de l’ús de mascareta en els següents àmbits, atès que són espais amb concentració de persones vulnerables, amb més risc de malaltia greu i en els que la probabilitat de transmissió és més alta.
Centres, serveis i establiments sanitaris (Hospitals, centres de dia, clíniques, farmàcies): Obligació d’ús de mascareta per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.
– Centres sociosanitaris (Residències de gent gran): Obligació d’ús de mascareta per part dels treballadors, i els visitants quan estiguin en zones compartides. No és obligatori per les persones que resideixen, atès que són els seus domicilis.
– Mitjans de transport: Es manté l’obligatorietat d’ús de mascareta en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en el transport públic de viatgers i en els espais tancats de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres. No obstant això, s’ha considerat que aquesta obligació d’utilització de la mascareta no ha de mantenir-se a les andanes i estacions de viatgers.

No serà obligatòria la mascareta en aquelles persones que, per a l’ús de la mascareta, puguin resultar perjudicades per patir algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria. Tampoc ho serà en aquelles activitats en les quals l’ús de la mascareta resulti incompatible.

ÚS DE LA MASCARETA A FLEQUES I ESTABLIMENTS COMERCIALS

Segons el Reial Decret, amb caràcter general, no resulta preceptiu l’ús de la mascareta en l’entorn laboral. No obstant això, es RECOMANA l’ús responsable de la mascareta per part dels treballadors i personal de l’empresa en els següents espais:Centres de treball i oficines

Quan es realitzin desplaçaments dins del centre de treball, es transiti o s’estigui per espais comuns (sales de reunions, offices, etc.) i no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres ni garantir una ventilació adequada de l’espai.

Botigues i establiments comercials

En espais tancats oberts al públic quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres.

Pel que fa als Obradors:
Es recorda que, de conformitat amb la normativa de prevenció de riscos laborals, ja és obligatori l’ús de mascareta FPP2, dins dels obradors, al tenir la consideració d’EPI.
Respecte a facultat de les empreses de fer OBLIGATORI l’ús de la mascareta a l’entorn laboral, el Reial Decret estableix que els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació dels riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hauran d’implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, incloent-hi el possible ús de la mascareta, si així es deriva de la referida avaluació.

Estem pendents de què la nostra empresa de prevenció de riscos laborals col·laboradora, PREVICAT, estableixi uns criteris aplicables en quins llocs i en quines condicions seria preceptiu mantenir l’obligatorietat de l’ús de la mascareta als centres de treball i botigues. Us informarem d’aquest aspecte l’abans possible. De moment, i fins a tenir la confirmació de l’empresa de prevenció de riscos laborals, recomanaríem mantenir l’ús de la mascareta en els termes exposats anteriorment.

El Gremi ha informat també, en una altra comunicació, sobre els canvis normatius vers la mascareta en centres de treball i botigues.

Els agremiats que vulguin ampliar la informació, poden contactar amb el Departament de Secretaria del Gremi, per mail a secretaria@gremipa.com o per telèfon al 93-487 18 18.