Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Gremi informa sobre les noves mesures fiscals en l’àmbit de l’energia

En la tasca d’assesorament del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, ha detallat els aspectes més rellevants del Reial Decret Llei 17/2022 del 20 de setembre per el que s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’energia.

  • S’amplia la reducció de l’IVA de l’energia a combustibles per calefacció

Es redueix al 5% el tipus impositiu de l’IVA aplicable al gas natural, pellets, briquetes i fustes per llenya que serveixin com a combustible per a calefacció, des del passat 1 d’octubre fins al 31 de desembre d’aquest any 2022. Tot plegat forma part de les mesures preses per fer front a la inflació generalitzada de preus derivada de la guerra d’Ucraïna i garantir l’accés a productes energètics a tots els ciutadans i en especial als consumidors vulnerables.

  • S’aplica el tipus impositiu del 5% de IVA al gas naturalS’amplia la reducció de l’IVA de l’energia a combustibles per calefacció. 

S’ha establert de forma excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, una reducció al 5 per cent, en el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre tots els components de la factura de les entregues de gas natural, importacions i adquisicions intracomunitàries.

  • S’aplica el tipus impositiu del 5% de IVA a pellets, briquetes i fusta per llenya des de l’1 d’octubre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.

Per un altra banda, la normativa comunitària també habilita als Estats membres, a l’aplicació d’un tipus reduït de l’IVA, no inferior al 5% a les entregues de briquetes o pellets procedents de la biomassa fetes servir com a combustible en sistemes de calefacció i, fins l’any 2030, a les entregues de fusta per llenya. La reducció es fa també extensible a les entregues de fusta per llenya amb finalitats de combustió per calefacció pels motius assenyalats.

També, per afavorir el desenvolupament i la utilització de combustibles menys contaminants en sistemes de calefacció i fomentar la suficiència energètica, s’estableix també de forma excepcional i transitòria, fins al 31 de desembre de 2022, una reducció des del 21% al 5%, en el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre les entregues de briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per llenya que s’utilitzin en sistemes de calefacció.

Amb aquestes mesures, els tributs que es veuen afectats pel que fa al servei de subministrament d’ energia elèctrica son:

  1. L’Impost sobre el Valor Afegit ( IVA) del que el tipus impositiu aplicable passa a ser del 5% per tots els consumidors amb potència contractada de fins a 10Kw, sempre que el preu mig mensual del mercat majorista de l’electricitat estigui per sobre dels 45 euros per MWh. Fins al 31 de desembre.
  2. L’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica (IVPEE) que passa del 7% al 0% durant el tercer i quart trimestre de 2021 i durant tot l’any 2022.
  3. L’Impost Especial sobre l’Electricitat (IEE) que des del 16 de setembre fins al 31 de desembre de 2022, redueix el seu tipus impositiu del 5,1% al 0,5%, mínim permès per la Unió Europea.

Per a qualsevol consulta al respecte, poden contactar amb el nostre departament fiscal, al telèfon 93-487 18 18.

Noticies relacionades

Amb el suport de:

Amb el suport de: