Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Els ajuts europeus per al ‘Kit Digital’ ja es poden demanar

Aquest dimarts 15 de març ha començat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització en el marc dels fons europeus ‘Next Generation’. Les inscripcions es poden fer a la seu electrònica de www.red.es amb Certificat Digital /Cl@ve fins al 15 de setembre, encara que aquest termini conclouria abans si s’esgotés el crèdit pressupostari establert.

Aquestes ajudes tenen per finalitat millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i tenen la consideració de subvenció directa que consistiran en disposicions dineràries per a empreses del Segment I: entre 10 i 49 treballadors. Podran destinar-se així mateix aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per a considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

-La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l’Annex IV de les Bases Reguladores.
-Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:
-Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
-Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, releases que el proveïdor servei sobre una versió.
Upgrades o millora de versions.

El beneficiari haurà d’emprar l’ajuda concedida, el dret de cobrament de la qual es denomina «bo digital», en la contractació d’una o diverses solucions de digitalització formalitzant per a això Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no podrà fer-se efectiu fins que l’Agent Digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, present el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificada la subvenció. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 €, amb uns imports màxims i terminis de duració que cal mantenir-se la prestació del servei que podeu veure a la imatge.

Els agremiats interessats en demanar aquest ajut o que desitgin ampliar la informació, poden contacteu amb la Sra. Vanessa Molina, del Departament de secretaria del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, per mail a v.molina@gremipa.com o per telèfon al 93-487 18 18.

Noticies relacionades

Amb el suport de: