Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Convocades les subvencions del programa Ocupació + Transformació

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona ha informat els agremiats que el Departament d’Empresa i Treball ha publicat la Resolució EMT/2094/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa Ocupació + Transformació.

Així, les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l’ocupació, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats laborals, durant sis mesos, si en aquest termini fan la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.

Els beneficiaris són microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros. També les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

S’estableixen dues línies de subvencions:
Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció formativa per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
Línia 2: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció formativa per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.
El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

El termini de sol·licitud finalitza el 27 de juliol de 2022 a les 15.00 h.