L’Escola Andreu Llargués forma futurs pastissers amb Certificat de Professionalitat

Al llarg de l’any 2023, l’Escola Andreu Llargués ha programat dos edicions del Curs de Professionalitat de Pastisseria i  Confiteria, adreçat principalment a desocupats que desitgin dominar les tècniques d’elaboració de l’ofici de pastisser i realitzat d’acord amb les directrius del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 

 

Les dues edicions del curs, 100% subvencionat pel SOC i de 580 hores de durada, de les quals 500 seran hores d’ impartició del curs i 80 hores seran destinades a fer pràctiques en empreses, tindran aquests horaris:

ED1(matí): 30/01/2023 al 01/06/2023, de dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 h.

ED2 (tarda): 27/02/2023 al 30/06/2023, de dilluns a divendres de 15:00 a 21:00 h.

Calendari de practiques a determinar entre la finalització del curs i el 29/12/2023.

El curs té l’objectiu de formar professionals pastissers per a les tasques relatives a l’elaboració de peces de pastisseria i confiteria a partir de l’elecció de matèries primeres i auxiliars, dosificació segons fórmula. Utilitzant la maquinària, útils i eines necessàries per a realitzar l’amasat, format de peces, fermentació, cocció i refredat i el seu posterior envasat i expedició o venda. Aplicant les tècniques adequades i respectant les normatives legals vigents, així com les de seguretat i higiene en el treball i les higiènic-sanitàries i ambientals.

 

 

PROGRAMA. Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives

Emmagatzematge i operacions auxiliars en pastisseria i confiteria. (60h).

Elaboracions bàsiques per a pastisseria i confiteria. (120 h).

  • Elaboració de masses i pastes de pastisseria i confiteria. (80h).
  • Elaboracions complementàries en pastisseria i confiteria. (40h).

 

Productes de confiteria i altres especialitats. (120 h).

  • Elaboració de xocolata i derivats, torrons, … (60h).
  • Elaboració de galetes, gelats artesans i especialitats diverses. (60h).

 

Acabat i decoració de productes de pastisseria i confiteria. (90h).

Envasat i presentació de productes de pastisseria i confiteria. (50h).

Seguretat i higiene en un obrador de pastisseria i confiteria (60 hores).

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de pastisseria i confiteria (80 hores). Les pràctiques en empreses són obligatòries a no ser que es pugui acreditar 3 mesos d’experiència en el sector.

 

 

Noticies relacionades